Onderzoek & Evaluatie

Sociale werkelijkheden zijn complex. Hoe weet je dan welke resultaten aan een project zijn toe te schrijven? En wat ze betekenen voor verschillende groepen?

Evaluatie gaat over verandering. Weten wat verandert is belangrijk, want zo kan vooruitgang worden gemeten. Maar begrijpen hoe en waarom iets verandert, is nog belangrijker. Dan komt de waarde in beeld. Dat kan alleen door inclusief te zijn, dus naar alle stemmen te luisteren, ook die vaak niet gehoord worden.

Mijn expertise ligt bij een kwalitatieve benadering: interviews en gesprekken, storytelling, focusgroepen, workshops, samen uitkomsten ontrafelen en betekenis geven. Hierbij staat één aspect centraal: luisteren. Open en eerlijk luisteren.

MERL (monitoring, evaluatie, rapportages en leren) probeer ik altijd zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat een organisatie er zelf mee aan de slag kan. Mijn rapportages zijn prettig leesbaar en nodigen uit tot diepere reflectie.